1% dla Chorągwi Opolskiej KRS: 0000343254

Chorągiew Opolska ZHP jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego - najstarszej i największej organizacji wychowawczej w Polsce. W województwie opolskim działa 1746 zuchów, harcerzy i instruktorów, dla których służba na rzecz środowiska lokalnego jest zawsze priorytetem.

1% dla Chorągwi Opolskiej KRS: 0000343254

Harcerstwo to wielka przygoda! Organizujemy profesjonalne i atrakcyjne formy spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Obozy, zimowiska, biwaki to ulubione wydarzenia zuchów i harcerzy. Chorągiew Opolska jest największym w województwie organizatorem zimowego i letniego wypoczynku.

1% dla Chorągwi Opolskiej KRS: 0000343254

Rozwijamy pasje i zainteresowania - szkolimy w wielu dziedzinach m.in. ratownictwo medyczne, łączność i komunikacja, rozwój osobisty, praca w zespole, sporty ekstremalne, public relations, itd. Przygotowujemy młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie oraz stwarzamy warunki do realizacji własnych marzeń.

1% dla Chorągwi Opolskiej KRS: 0000343254

Harcerstwo to miejsce, gdzie zawiązują się znajomości i przyjaźnie na całe życie. Uczymy otwartości, tolerancji i wyrozumiałości. Pomimo różnic, działamy w imię tych samych wartości i ideałów.

1% dla Chorągwi Opolskiej KRS: 0000343254

Pamiętając o przeszłości - patrzymy w przyszłość. Staramy się inspirować i motywować do pracy na rzecz najbliższego otoczenia. W swoich działaniach korzystamy z nowoczesnych narzędzi i technologii.

 

Dlaczego my?

Dlaczego warto przekazać swój 1% podatku dla jednostek Chorągwi Opolskiej ZHP ??? - Jesteśmy członkami Związku Harcerstwa Polskiego – Organizacji Pożytku Publicznego z ponad stuletnią tradycją. - ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze

Krok po kroku

Jak przekazać 1%? Krok po kroku. To nic trudnego!  Nie wpadaj w panikę.  Pokażemy Ci krok po kroku jak można przekazać 1 %  swojego podatku dochodowego na rzecz działalności harcerzy Chorągwi Opolskiej

Co zrobimy z 1%?

Twój 1 procent wydamy na : - dofinansowanie wyjazdów śródrocznych oraz wypoczynku letniego i zimowego dla najuboższych członków gromad zuchowych i drużyn harcerskich, - udział zuchów i harcerzy w imprezach o zasięgu

Hufce Chorągwi Opolskiej ZHP

  Hufce Chorągwi Opolskiej ZHP Poniżej przedstawiamy jednostki Chorągwi Opolskiej, którym można przekazać  1% podatku dochodowego. Aby to uczynić należy w rubryce ” Cel szczegółowy 1%” wpisać  nazwę  hufca oraz ewentualnie nazwę